Werken bij
Standaard UV-dosis 250 mJ/cm2 óók effectief tegen ToBRFV in drainwater

Onderzoek door laboratorium Groen Agro Control en Van Remmen UV Technology bevestigt de effectieve afdoding van het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) in drainwater door ultraviolette (UV) straling. Tomatentelers gebruiken doorgaans een UV-dosis van 250 mJ/cm2 voor het desinfecteren van drainwater. Die dosis blijkt nu dus ook geschikt voor de bestrijding van ToBRFV.

De Gewascoöperatie Tomaat van Glastuinbouw Nederland vroeg het onderzoek aan, dat mede mogelijk is gemaakt door vier leveranciers van UV-C ontsmettingsapparatuur: Priva, Ridder, Infa Tech en PB tec.

In het onderzoek is gebruikgemaakt van drainwater uit de tomatenteelt bij een UV-transmissie van 10% en 20%. Aan dat water is, door toevoeging van besmet plantensap, een hoge concentratie ToBRF-virusdeeltjes toegediend. Met een speciaal hiervoor beschikbare testopstelling (Collimated Beam) zijn vijf verschillende UV-dosissen toegediend aan het besmette drainwater.

proefopstelling
De proefopstelling, met in het midden een schaaltje met besmet drainwater en daarboven een lichtbron met UV-licht

Veiligheidsmarge
Bij elke UV dosis zijn 10 tomatenplantjes met het behandelde drainwater geïnoculeerd en zijn de plantjes na twee weken via een ELISA test onderzocht op de aanwezigheid van ToBRFV. Bij een dosis van 150 mJ/cm2 en hoger is in de plantjes geen ToBRFV aangetroffen.

In de praktijk wordt met grotere aantallen planten gewerkt. Gezien de ernst van dit virus is het daar gewenst om een veiligheidsmarge te hanteren. Daarom is het advies om ook voor ToBRFV 250 mJ/cm2 aan te houden, aangezien deze standaard adviesdosis al bewezen effectief bleek te zijn voor andere plantpathogenen.

Uv dosis tabel

Andere besmettingsroutes
Om ToBRFV verspreiding te voorkomen zal een betrouwbare ontsmetting van het drainwater gecombineerd moeten worden met maatregelen ten aanzien van andere besmettingsroutes, benadrukken de onderzoekers. Het virus wordt voornamelijk mechanisch verspreid tijdens gewashandelingen.

Neem vandaag nog contact met ons op

Wij helpen u graag verder met de volgende stap

Contactformulier

Vul hier je naam in

Vul hier je bedrijf in

Vul hier je telefoonnummer in

Ongeldige invoer

Vul hier je bericht in in